פרויקט נקודה

"במקום שאליו אני הולך, היו רבים כבר לפני.
השאירו שביל, השאירו עץ, השאירו אבן לרגלי,
ומה אני אשאיר אחרי, האם אשאיר איזה דבר?
איני רואה את צעדי! איני רואה את צעדי, ומי יראה אותם מחר? …"

(מתוך השיר היה לי חבר היה לי אח – יורם טהר לב)